Munsch.sk

MUNSCH ručné extrúdery s uhlíkovým motorom pohonu.

Pohon špeciálne vyvinutý pre extrúdery radikálne predlžuje životnosť v porovnaní s bežnými pohonmi z vŕtačiek. Výrazne znížená hlučnosť v porovnaní s ručnými extrúdermi s bežnými motormi. Prírubové spojenie medzi motorom pohonu MUNSCH a extrúderom predchádza nesprávnemu nastaveniu medzi hnacím hriadeľom a závitovkou extrúdera; neúmerné napätie v tlaku je vylúčené. Jednoduchá údržba motora vďaka otvoru pre výmenu uhlíkov. Blokovanie rozbehu motora zabraňuje studenému štartu ručného extrúdera. Presná regulácia teploty vďaka nastaveniu priemeru drôtu a zváraných materiálov v ovládacom programe. Snímače teploty pre predohrev a extrudát sú chránené proti mechanickému poškodeniu.

MUNSCH ručné extrúdery s bezuhlíkovým motorom pohonu.

Dramaticky sa predlžuje životnosť oproti ručným extrúderom s bežnými pohonmi z vŕtačiek. Konštantný hnací krútiaci moment zabezpečuje jednoliaty výstupný extrudát bez ohľadu na zmeny zaťaženia pohonu. Výrazne zlepšený pomer medzi hmotnosťou a výkonom. Výrazne znížená hlučnosť v porovnaní s ručnými extrúdermi s bežnými motormi. Prírubové spojenie medzi bezuhlíkovým motorom pohonu MUNSCH a extrúderom predchádza nesprávnemu nastaveniu medzi hnacím hriadeľom a závitovkou extrúdera; neúmerné napätie v tlaku je vylúčené. Výkonnosť extrudátu extrúderov s bezuhlíkovým motorom pohonu je vyššia o 20 – 30% v porovnaní s bežnými pohonmi. Blokovanie rozbehu motora zabraňuje studenému štartu ručného extrúdera. Presná regulácia teploty vďaka nastaveniu priemeru drôtu a zváraných materiálov v ovládacom programe. Snímače teploty pre predhrievanie a extrudát sú chránené proti mechanickému poškodeniu.

Služby pre vás:
Sledujte nás:

  

E-mail Facebook Instagram Linked In